Предстоящи събития

Няма събития

ВАЖНО - МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Напомняме на всички, че в състезанията могат да вземат участие САМО състезатели, които са изпълнили изискванията на Наредба № 8 на Министерство на Здравеопазването, а именно, минали са на периодични медицински прегледи. Срока на валидност на прегледите за нашия спорт е 6 месеца.
Информация и контакти