Структура на БНФК

Дисциплинарна и правна комисия

  Име   Длъжност    Телефон
 
1   Русалин Русалинов   Председател      
2   Димитър Христов   Член      
3   Филип Божилов   Член      
4   Петър Магеранов   Член