Структура на БНФК

Финансова комисия

  Име   Длъжност   Телефон
 
1   Божидар Начев   Председател    
2   Алексей Петров   Член      
3   Русалин Русалинов   Член      
4   Борис Николов    Член