Структура на БНФК

Комисия връзки с обществеността и институциите

    Име   Длъжност    Телефон
 
1     Пепа Илиева   Председател      
2     Момчил Кръстев   Член      
3     Тервел Цвятков   Член