Структура на БНФК

Управителен Съвет

    Име   Длъжност  
 
1     Алексей Илиев Петров   Президент  
2     Русалин Антонов Русалинов   Вицепрезидент  
3     Емил Петров Атев   Генерален секретар  
4     Малин Стефанов Малинов   Член  
5     Георги Петков Ривов   Член  
6     Димитър Христов Христов   Член  
7     Петър Димитров Магеранов   Член  
8     Георги Димитров Попов   Член  
9     Борис Петров Николов   Член