Структура на БНФК

Комисия обучение и усъвършенствуване

  Име   Длъжност      Телефон
 
1   Радослав Пенов   Председател   НСА    
2   Георги Йосифов   Член   СУ  
3   Десислава Лачовска   Член   спортни училища    
4   Илиян Мечков   Член   хора с увреждания  
5   Петър Нагеранов   Член   Колеж по спорт и здраве  
6   Марин Маринов   Член   Стопанска Акадения  
7   Николай Михайлов   Член   международни лектори  
8   Тони Петров   Член   институции МВР