Структура на БНФК

Стилова/ДАН Комисия

№    Име   Длъжност      Телефон
 
1   Русалин Русалинов   Председател   Шотокан    
2   Марин Маринов   Член   Годжу    
3   Димитър Димитров   Член   Шоринрю    
4   Георги Попов   Член   Киокушин    
5   Георги Ривов   Член   Вадо    
6   Недялка Станчева   Член   Шито