Структура на БНФК

Реферска комисия

  Име   Длъжност      Телефон
 
1   Ангел Попов   Председател        
2   Георги Михайлов   Секретар        
3   Красен Хаджиев   Секретар      
3   Димитър Димитров   Координатор турнири        
4   Георги Ривов   Консултант