Структура на БНФК

Реферска комисия

  Име   Длъжност      Телефон
 
1   Ангел Попов   Председател        
2   Георги Йосифов   Секретар        
3   Димитър Димитров   Член   координатор турнири опън    
4   Петър Магеранов   Член   направление WKO