ВАЖНО - РЕФЕРИ, СЪДИИ

Във връзка с въпросите относно заявяването и участието на съдиите и реферите в състезанията от Националния Спортен Календар приложено решението на Реферския Съвет и Дисциплинарната Комисия
Решение Реферски Съвет и Дисциплинарна Комисия

Важно административно помагало

За ефикасна организация и управление на Вашия клуб вижте тази брошура 
ТУК