Работна среща в Министерството на младежта и спорта

Българска национална федерация КАРАТЕ ще сигнализира прокуратурата за ощетяване на държавния бюджет и конкретно на бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта.

На 8 октомври 2013 г. се проведе работна среща на г-н Йордан Йовчев - заместник-министър на Младежта и спорта с длъжностни лица от Българска национална федерация КАРАТЕ: Цончо Колев - началник на кабинета на председателя на БНФК и на Балканската карате федерация, Георги Ривов – Генерален секретар на БНФК, Ивайло Петков – секретар на Спортно-техническата комисия и Валентин Тодоров - офис секретар. Тема на срещата беше бъдещето, предизвикателствата и проблемите на карате спорта в България.

Бяха представени факти за нарушение на Закона за физическото възпитание и спорта, извършено от бившия министър Свилен Нейков, което е довело до сериозни негативни последствия за карате спорта – организационни, административни, спортно-технически и морални. Действията на Свилен Нейков са довели и до ощетяване на държавния бюджет и конкретно на бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта.

На 26 август 2011 г. бившият министър Свилен Нейков е издал спортна лицензия на т. нар. Българска федерация Шотокан карате До, в противоречие с чл. 17, ал. 4 т.2 и чл.17А, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта. Въз основа на незаконно издадената лицензия т. нар. Българската федерация Шотокан карате До неправомерно е получила субсидия за 2012 г. от МФВС в размер на 95 309 лв. (деветдесет и пет хиляди триста и девет лева).

БНФК притежава спортна лицензия №000269 , вписана в Регистъра на ММС на 6 юни 1997 г., членува в Световната карате федерация – организация, призната от Международния олимпийски комитет на 18 март 1999 г.

През 2010 г. е извършена пълна проверка на БНФК от Инспектората на МФВС и в констатациите  от проверката е записано: "... При проверката се установи, че Българска национална федерация Карате е създадена да организира и създава условия за постигане на високи спортни резултати в областта на всички разновидности на спорта карате. Издаването на спортна лицензия на федерация по стил би означавало на практика да се появят стилови федерации...".

БНФК настоява да бъде потърсена наказателна отговорност от бившия министър Свилен Нейков, да се отнеме неправомерно издадената спортна лицензия, да бъдат възстановени неправомерно получените субсидии в бюджета на Министерство на младежта и спорта.

БНФК ще сезира Прокуратурата за извършените от Свилен Нейков нарушения. От новото ръководство на Министерството на младежта и спорта БНФК очаква бързи и адекватни действия за решаване на проблема.

Нова работна среща ще се проведе в началото на следващата седмица.